Τι είναι τελικά το βιολογικό μέλι;

Βιολογικό μέλι Αγρίων Βοτάνων

 

“Μα τι θα πει βιολογικό μέλι;”
“Εσείς λέτε στις μέλισσες πού θα βοσκήσουν; αφού παντού έχει ρύπους & φυτοφάρμακα.”

Πολλοί από εσάς μας, εύλογα μας ρωτάτε πως γίνεται να είναι τα μελισσοκομικά προϊόντα βιολογικά.
Παρακάτω θα βρείτε όλες τις απαντήσεις!

Η βιολογική μελισσοκομία εξασκείται βάσει συγκεκριμένου πρωτοκόλλου, όπως αυτό ορίζεται από τον αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Κανονισμό (EK 2018/848).

Οι διαφορές της από τη συμβατική μελισσοκομία συνοψίζονται στα εξής:

⬢ Απαγορεύεται η χρήση χημικών σκευασμάτων & ουσιών για την καταπολέμηση ασθενειών & εχθρών.
⬢ Δεν επιτρέπεται η χρήση αντιβιοτικών (όπως άλλωστε ισχύει, ευτυχώς, & στη συμβατική μελισσοκομία εντός ΕΕ).
⬢ Δεν επιτρέπεται η τεχνητή τροφοδότηση. Τα μελισσοσμήνη ταΐζονται, εφόσον παραστεί ανάγκη, με βιολογικό μέλι ιδιοπαραγωγής.
⬢ Τα μελισσοσμήνη μεταφέρονται για τις νομές (μελισσοβοσκές) στα βουνά & σε περιοχές με ικανή απόσταση από συμβατικές καλλιέργειες, εκτός αν πρόκειται για πιστοποιημένες βιολογικές καλλιέργειες.
⬢ Πραγματοποιούνται τακτικοί & μη έλεγχοι κατά την παραγωγή & την τυποποίηση.
⬢ Πραγματοποιούνται αναλύσεις στις φυσικοχημικές ιδιότητες & στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του μελιού με απαίτηση μηδενική υπολειμματικότητα. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, καθώς επισφραγίζεται η ανώτατη ποιότητα του προϊόντος.
⬢ Η τυποποίηση/εμφιάλωση γίνεται σε διαπιστευμένο τυποποιητήριο για τυποποίηση βιολογικών προϊόντων, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη ασφάλεια του τελικού προϊόντος, με μέγιστη ταυτόχρονα ιχνηλασιμότητα.


😲 Για την πιστοποίηση της βιολογικής παραγωγής ο μελισσοκόμος πληρώνει ένα σημαντικό ποσό κάθε χρόνο στον φορέα που τον ελέγχει (ΟΕΠ – Οργανισμός Ελέγχου & Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας) προκειμένου να γίνονται τακτικοί & μη έλεγχοι σε όλα τα στάδια παραγωγής & τυποποίησης.

Η μέλισσα είναι ο βασικός επικονιαστής της φύσης!
🌿
Στηρίζοντας τους ντόπιους παραγωγούς/μελισσοκόμους στηρίζουμε έμπρακτα τη διατήρηση της βιοποικιλότητας & την αναβίωση του δάσους & των οικοσυστημάτων.